PANDUAN PEMBELIAN

CARA PEMBELIAN

Cara Pembelian

SENARAI BARANGAN KEPERLUAN
ASAS YANG DILULUSKAN

Hanya jenis barangan yang tersenarai di bawah
diluluskan untuk pembelian menerusi program BINGKAS.

Senarai Barangan

Hak Milik Kerajaan Negeri Selangor | Selcare Management Sdn. Bhd. 2024